Privat | Företagskund
Snabbt, tryggt och säkert
Inkl. moms | Exkl. moms

Multitester

Vi har tester som testar flera olika substanser som kan finnas i testpersonens urin. Vi har även tester som testar halten av en substans i ng/ml. Då kan man se om testpersonen har har använt nyligen eller om substansen håller på att gå ur kroppen.